Różnica między OC a AC samochodu

Chociaż terminy te stale przewijają się w rozmowach o samochodach i ubezpieczeniach, to ludzie nadal nie do końca zdają sobie sprawę jak bardzo OC i AC różnią się od siebie. Istnieje wiele niedomówień i różnych, często sprzecznych ze sobą, wersji na temat tych ubezpieczeń, a w tym artykule wyjaśnimy wszystkie podstawowe kwestie z nimi związane.

OC, czyli ubezpieczenie obowiązkowe

OC to skrót od Odpowiedzialności Cywilnej i oznacza obowiązkowe ubezpieczenie, które nałożone jest na każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Istnienie OC jest uregulowane Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (zmiany w ustawie wprowadzone zostały dnia 19 sierpnia 2011, a weszły w życie 11 lutego 2012 r.). Dla przeciętnego kierowcy ustawa (i forma jej regulacji) oznacza, że wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe zobowiązane są do świadczenia dokładnie takich samych usług, bez względu na różnicę w cenie. Innymi słowy  wysoka cena wcale nie oznacza lepszych standardów OC, gdyż są one identyczne wobec każdego kierowcy, bez względu na firmę ubezpieczeniową. Głównym założeniem ubezpieczenia OC jest ochrona osób trzecich, czyli tych, którym wyrządzona została szkoda. Sprawca nie może domagać się odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a zasada ta stanowi drugą najważniejszą różnicę między OC a AC.

AC, czyli ubezpieczenie dobrowolne

AC to skrót od autocasco i w przeciwieństwie do poprzednika, nie jest ani obowiązkowe, ani określone ustawą, zatem towarzystwa ubezpieczeniowe nadają swoim klientom różny zakres pokrywanych szkód. Szczególnie istotne jest zatem, żeby przy wyborze AC dokładnie zorientować się jakie sytuacje ono pokrywa. W zależności od potencjalnych zagrożeń należy zawsze wybierać tego ubezpieczyciela, którego oferta wydaje nam się być najbardziej kompleksowa i pasująca do naszych wymagań. AC gwarantuje wypłatę środków jeżeli:

  1. Dojdzie do kolizji z innym pojazdem, przedmiotem, osobą lub ze zwierzęciem
  2. Zniszczenia auta dokona osoba trzecia
  3. Zniszczenia auta dokonają siły natury
  4. Wpływ na stan techniczny auta będą miały środki termiczne lub chemiczne

Dużo ludzi myśli, że AC automatycznie pokrywa kradzież samochodu, jednak nie zawsze jest to prawdą. Tak jak wspominaliśmy wyżej – wszystko zależy od ubezpieczyciela, który kradzież samochodu może, ale nie musi uznać za pokryte odszkodowaniem.

OC i AC różnią się od siebie przede wszystkim tym, że to pierwsze jest obowiązkowe a drugie nie. OC nie gwarantuje odszkodowania sprawcy, a AC tak, jednak tylko wtedy, jeżeli dana sytuacja objęta jest ochroną przez ubezpieczyciela. W przypadku OC należy kierować się przede wszystkim jego ceną, gdyż zakres ubezpieczenia w każdym towarzystwie będzie taki sam. Inaczej ma się sprawa z AC, gdzie przede wszystkim należy zapoznać się z sytuacjami podlegającymi odszkodowaniu. Zawsze trzeba dokładnie sprawdzić OWU, czyli Ogólne Warunki Umowy z danym towarzystwem.